kopaleida

anbi

De Aleida Schot Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het RSIN-fiscaal-nummer van de Aleida Schot Stichting is 816048800.

bestuur

drs. Michel Krielaars (voorzitter)
mr. Marc Wolters (penningmeester)
Susan van Oostveen (secretaris)
dr. Arthur Langeveld, lid jury
dr. Eric Metz, lid jury


beleidsplan aleida schotstichting

Aleida G. Schot (9 juli 1900 - 8 juni 1969) was een vertaalster die met haar vertalingen uit het Russisch het vertalen tot een kunst had verheven. Zij was één van de eerste vertalers die rechtstreeks vanuit het Russisch naar het Nederlands vertaalde en niet, zoals toen te doen gebruikelijk was vanuit Duitse of Engelse vertalingen van Russische literatuur naar het Nederlands.

Aleida Schot ontving in 1955 als eerste, samen met de componist Bertus van Lier, de Martinus Nijhoffprijs. Deze prijs gold voor haar als erkenning van de betekenis van het vertalen en lof voor haar vertaalkunst. In 1952 heeft Aleida Schot de stichting die haar naam draagt opgericht met het doel om uit de haar toekomende auteursrechten de meest verdienstelijke vertaler uit een van de Slavische talen, als blijk van hulde, een prijs toe te kennen. Bij haar testament heeft Aleida Schot de auteursrechten op haar werk gelegateerd aan de stichting.

Vanaf 1981 wordt eens in de twee jaar de Aleida Schotprijs, die € 2.500 bedraagt, tijdens een culturele bijeenkomst in Amsterdam uitgereikt. De prijs is zonder meer de meest prestigieuze binnen het vakgebied van de slavistiek in Nederland en België en de laureaten kijken allen met het grootste plezier en voldoening op deze bijeenkomsten terug. Het is dan ook voor de jury en het bestuur van de stichting een genoegen om de doelstellingen van de stichtster te verwezenlijken. Vertalen is een monnikenwerk dat veel kennis en kunde vergt, maar geringe inkomsten genereert. Het verheugt het bestuur en de jury om de kleine groep van toegewijde vertalers van de Slavische talen te ondersteunen en een tweejaarlijks cultureel evenement te organiseren.

De inkomsten van de Aleida Schot Stichting bestaan vrijwel uitsluitend uit schenkingen van de heer H.C.S. Warendorf en mevrouw E. Müller. Daarnaast zijn er bescheiden inkomsten uit auteursrechten van door Aleida Schot gemaakte vertalingen. Het bestuur streeft ernaar om andere donateurs te interesseren voor de Aleida Schot Stichting.

Door het netwerk van leden van het bestuur en de jury van de Aleida Schot Stichting in de wereld van kunst en cultuur blijkt het dikwijls mogelijk om ter gelegenheid van de prijsuitreiking optredens te organiseren door kunstenaars van niveau tegen bescheiden kosten.

Het bestuur streeft ernaar om ook in de toekomst eens in de twee jaar de Aleida Schotprijs tijdens een culturele bijeenkomst in Amsterdam uit te reiken.jaarrekeningbeloningsbeleid

De Aleida Schot Stichting kent geen bezoldiging voor de bestuurders en/of juryleden.

contact

Aleida Schot Stichting
p/a Postbus 11 470
1001 GL Amsterdam
tel. 020 623 11 38
susan@pegasusboek.nl

Rekeningnummer NL87INGB0003176756