kopaleida

bibliografie van de geschriften van aleida schot

vertalingen van afzonderlijke schrijvers

L.N. Andrejev
Groot stem. Novelle. Amsterdam, 1954.

I.A. Boenin
De zaak Kornet Jelagin. (Vertaald in samenwerking met B. Becker; met een inleiding van S. Frank), Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1934 (De Uilenreeks 7; tweede druk 1935; derde druk 1938).

F.M. Dostojevski
– De zachtmoedige. Een fantastisch verhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, 1954 (Robijnenboekjes 3).

V.M. Garsjin
De roode bloem. Een nacht. (Vertaald in samenwerking met B. Becker; met een inleiding) Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1935 (De Uilenreeks 19).
De rode bloem. Atalea Princeps. (Met een herschreven inleiding) Amsterdam, De Bezige Bij, 1955 (Robijnenboekjes 12).
De rode bloem. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1989.

N.V. Gogol
De mantel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946 (Uitgave voor de stichting 'De Roos' te Utrecht, No.2).
De mantel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1946 (De eik 2; tweede druk 1955).
De mantel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1985.
Het portret. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946 (Rusland serie).
Het portret. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1981.
Petersburgse vertellingen. (Met een inleiding). Voorhout, Foreholte, 1951 (Het parelsnoer; tweede herziene druk Utrecht, Het Spectrum, 1957; derde druk Utrecht, Het Spectrum, 1973; vierde druk Utrecht, Het Spectrum, 1976; derde en vierde druk verschenen tevens in Amsterdam; derde druk Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 1964, Meulenhoff-editie 39; vierde druk Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1967).
Petersburgse verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, 1985.
De Njevski Prospekt. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1982.
Uit het dagboek van een krankzinnige. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1983.

M.J. Lermontov
Een held van onze tijd. (Met een inleiding) Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1939 (Wereldbibliotheek 706; tweede druk 1940; derde druk 1951; vierde druk 1953; vijfde druk Amsterdam, Veen, 1964; zesde druk Wageningen, Veen, 1977; zevende druk Amsterdam, Veen, 1988).

N.S. Leskov
De Lady Macbeth uit Mtsensk. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1956 (De eik 20).
De Lady Macbeth uit Mtsensk. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1997.

A.S. Poesjkin
– De verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin. Schoppen vrouw, 's-Gravenhage, Boucher, 1936 (Folemprise 9, jubileumuitgave; tweede herziene en aangevulde druk 1949, met een inleiding en extra verhaal; Egyptische nachten, derde druk Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1964, Meulenhoff-editie E 58; vierde druk Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1967, Meulenhoff-pockets 179).
De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin 1. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1986.
De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin II. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1987.
Enkele gedichten. Amsterdam, A.A. Balkema, 1944.
Enkele gedichten. [Amsterdam], A.A. Balkema, [1945] (herdruk van de uitgave van 1944, maar vermeerderd met één gedicht; nieuwe herdruk [1946]).
De steenen gast. Tragedie in 4 tafereelen. (Met een inleiding) Amsterdam, De Globe (in eigen beheer), 1945 (tweede druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1946).
Mozart en Salieri. Tragedie in 2 tafereelen, (Plus enkele gedichten van Poesjkin, alsmede een inleiding 'Poesjkin en het dichterschap') Amsterdam, De Globe (in eigen beheer), 1945.
De Moor van Peter den Groote. Romanfragment. Amsterdam. De Bezige Bij, 1947.
De bronzen ruiter. Een Petersburgse vertelling. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955 (Robijnenboekjes 9; ook opgenomen in Analecta Slavica. A Slavonic Miscellany. Presented for his seventieth birthday to Bruno Becker. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955; herdruk Amsterdam, Aleida Schot Stichting, 1987).
Van en over Poesjkin. (Met een inleiding) Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1968 (Meulenhoff-pockets 189).
De Moor van Peter de Grote. De verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin. Schoppenvrouw. (Met een inleiding) Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1967 (tweede druk 1975).

F.I. Tjoetsjev
Tranen. Amsterdam, in eigen beheer, 1945.

I.S. Toergenjev
Gedichten in proza. (Met een inleiding) Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940 (tweede druk 1957).
Eerste liefde. Amsterdam, Contact, 1947 (De onsterfelijken. Een reeks meesterwerken uit de wereldliteratuur; tweede herziene druk in licentie 1958; derde druk 1973, Minikaderreeks).
Eerste liefde, Meppel, Zetcentrale Meppel, 1995.
Hamlet en Don Quichote. (Met een inleiding) Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947 (De eik 8).
– Vaders en zonen. (Met een inleiding) Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947 (Nieuwe Meulenhoff-editie 10; tweede herziene druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1955, De Bijenreeks; derde druk, Amsterdam, De Bezige Bij, 1974; eerder verscheen van de derde druk een editie bij J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1967, Meulenhoff- editie E 140).
– Een Koning Lear van de steppe. In: De Muidertoren III, 4, Amster­dam, Amsterdamsche Boek- en Courantmij., 1951.

L.N. Tolstoj
Kinderjaren. (Met een inleiding) Voorhout, Foreholte, 1950 (Het parelsnoer; tweede herziene druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1962, Literaire pocketserie 82; derde druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1964, Literaire reuzenpocket 93; vierde druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1974, De Bijenreeks).
Jongensjaren. Voorhout, Foreholte, 1952 (Het parelsnoer; tweede druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1964, Literaire reuzenpocket 90; derde druk Amsterdam, De Bezige Bij, 1974, De Bijenreeks; vierde druk Utrecht, Knippenberg, 1979 in Bulkboek 83).

A.P. Tsjechov
Verhalen. (Met een inleiding) 's-Gravenhage, Boucher, 1945 (tweede druk onder de titel De kus, en andere verhalen 1953; derde herziene druk 1958; vierde druk Baarn, Het Wereldvenster, 1958, Antilope reeks 11; vijfde druk Baarn, Het Wereldvenster, 1965, Dubbele antilope-reeks 15; van de derde druk verscheen later een editie in Amsterdam, Contact, 1973, Mini-kaderreeks).
– De echtgenoot, en andere verhalen. (Met een inleiding) Amsterdam, De Bezige Bij, 1948 (eerder opgenomen in Literair Paspoort III, 18, 1948; tweede herziene druk 1955; derde druk 1964, literaire reuzenpocket 74; vierde druk 1965; vijfde druk onder de titel De echtgenoot. 1974, De Bijenreeks). – Het verbaal van een onbekende. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1952 (tweede uitgebreide druk onder de titel Het verhaal van een onbekende. De Boeren. 1962, Meulenhoff-pocket 97; derde druk 1964; vierde druk 1975, Meulenhoff-bibliotheek).
Oom Wanja. De drie zusters. De kersenbongerd. (Met een inleiding) Utrecht, Het Spectrum, 1953.
Depressie. (Met een inleiding) Amsterdam, De Bezige Bij, 1955 (Robijnenboekjes 13).
De meeuw. Oom Wanja. De drie zusters. De kersenbongerd. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1966 (Meulenhoff-editie E 106).
Drie zusters. Amsterdam, International Theatre Bookshop, 1983.
– De kus. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1988.
De dame met het hondje. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1991.
Het huis met het bordes. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1992.
De vlinder. Meppel, Zetcentrale Meppel, 1993.

vertalingen van verschillende auteurs

Drie gedichten van Chomjakow, Feth en Nekrasow. in: Apollo III, 5, 1948, p. 177-179.

Meesters der Russische vertelkunst. (Met een inleiding) Amsterdam, J.M. Meulenhoff; 1948 (tweede druk 1950; derde herziene druk 1956; vierde druk 1964; vijfde druk 1965). De bundel bevat de volgende verhalen: Poesjkin, Egyptische nachten; Gogol, De kales; Lermontov, Tamanj; Toergenjev, De levende reliquie; Korolenko, De oude klokkenluider; Tolstoj, Kornej Wasiljew; Tsjechov, De letterkunde­leraar; Gorki, Eens, in den herfst; De khan en zijn zoon; Andrejev, Groot slem; Het zwijgen; Koeprin, Smaragd; Boenin, Welwillende medewerking.

De bezetenen: hoogtepunten in de Russische vertelkunst. (Met een inleiding) Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1965 (Meulenhoff-editie E 73). De bundel bevat de volgende werken: Leskov, De Lady Macbeth uit Mtsensk; Dostojevski, De zachtmoedige; Garsjin, De rode bloem; Tsjechov, Een zenuwcrisis.

Werken. M.J. Lermontow, A.I. Herzen, W.M. Garsjin en W.G. Korolenko. Amsterdam, Van Oorschot, 1972 (Russische bibliotheek, tweede druk 1989). In de vertaling van Aleida Schot verschenen hierin: Lermontov, Een held van onze tijd; Garsjin, De rode bloem.

Acht vrouwen. Klassieke Russische verhalen van Poesjkin, Toergenjev, Leskov, Dostojevski en Tsjechov. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. De bundel bevat de volgende verhalen: Poesjkin, Het boerenfreuletje; De sneeuwstorm; Toergenjev, Eerste liefde; Leskov, De Lady Macbeth uit Mtsensk; Dostojevski, De zachtmoedige; Tsjechov, Thuis; Hartje; De dame met het hondje.

artikelen

Mozart en Salieri. Een 'kleine' tragedie van Alexander Poesjkin. (met de vertaling) in: Apollo II, 10, 1947, p .345-367.

Confrontatie met Tsjechov. 's-Gravenhage, Boucher, 1954 (verscheen eerder als inleiding bij A.P. Tsjechow, De kus, en andere verhalen).

'De kunst en de vreugde van het vertalen', in: De Gids 120, 8/9, 1957.

'Een ontmoeting te Praag', in: Stem van Nederland, 21 juni 1947.

vertaalde artikelen

G. Reavey, 'Hedendaagse Sowjetliteratuur', in: Kroniek van Kunst en Kultuur X, 5, 1949, p. 166-171. (vertaald uit het Engels).

G. Reavey, 'Sowjet-proza', in: Kroniek van Kunst en Kultuur X, 11, 1949, p. 359-364 (vertaald uit het Engels).