kopaleida

 

penningen

Aleida G. Schot (9 juli 1900 - 8 juni 1969), die met haar vertalingen uit het Russisch het vertalen tot een kunst had verheven, ontving in 1955 als eerste, samen met de componist Bertus van Lier, de Martinus Nijhoffprijs. Deze prijs gold voor haar als erkenning van de betekenis van het vertalen en lof voor haar vertaalkunst. Bij haar testament heeft Aleida Schot de stichting die haar naam draagt opgericht met het doel om uit de haar toekomende auteursrechten de meest verdienstelijke vertaler uit een van de Slavische talen, als blijk van hulde, een prijs toe te kennen.

Vanaf 1981 wordt eens in de twee jaar de Aleida Schotprijs, die € 2.500 bedraagt, tijdens een culturele bijeenkomst in Amsterdam uitgereikt. De prijs is zonder meer de meest prestigieuze binnen het vakgebied van de slavistiek in Nederland en België en de laureaten kijken allen met het grootste plezier en voldoening op deze bijeenkomsten terug. Het is dan ook voor de jury en het bestuur van de stichting een genoegen om de doelstellingen van de stichtster te verwezenlijken.


De jury van de Aleida Schot Stichting heeft besloten dat de Aleida Schotprijs dit jaar (2020) gaat naar Peter Zeeman voor zijn gehele oeuvre.


Helaas is het door de coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk een prijsuitreiking te organiseren. De stichting hoopt dat in 2021 gelegenheid zal zijn de Aleida Schotprijs 2020 alsnog uit te reiken. Zie ook het persbericht.De lijst van alle laureaten van de Aleida Schotprijs vindt u hier